Over ons Over ons

De Protestantse Gemeente te Klarenbeek
Postbus 25, 7380 AA  KLARENBEEK

Kerkgebouw: Woudweg 121, 7381 BB  KLARENBEEK
 

De Protestantse Gemeente te Klarenbeek is een kleine gemeente met een predikantsplaats van 75%, waarvan 20% is uitbesteed aan de Protestantse Gemeente te Voorst.

Wij willen een kerk zijn voor het dorp. Daarom is naast het religieuze ook het sociale aspect erg belangrijk.

Een groot aantal gemeenteleden zet zich vrijwillig in voor de gemeente. Mede hierdoor worden onderlinge contacten goed onderhouden en wordt omgezien naar elkaar. Ook met de R.K. geloofsgemeenschap in het dorp bestaat een goede band.
Samen gemeente van Christus zijn, in dienstbaarheid aan elkaar, dichtbij en ver(der) weg.

De Protestantse Gemeente te Klarenbeek is lid van de Protestantse Kerk Nederland (P.K.N.) Zie http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-en-ordinanties-compleet.pdf.

En is ingedeeld in de Classis Apeldoorn.
zie: http://www.pknclassisapeldoorn.nl/cms/?s=beleidsplan.

terug