Oecumenische samenwerking Oecumenische samenwerking
De oecumenische activiteiten worden van protestantse zijde gezamenlijk aangestuurd met Voorst en Wilp.

Vertegenwoordigers in deze stuurgroep
Ds. Y.E. van Neck-Pors
055-301 25 50


G.J. Burgwal-Slijkhuis, ouderling          
055-301 14 73


Als Protestantse Gemeente willen wij ook met de R.K. geloofsgenoten in ons dorp gezamenlijk activiteiten blijven ontwikkelen op kerkelijke en maatschappelijke terreinen. Hiermee kunnen we als geloofsgemeenschappen elkaar verrijken, elkaar tot steun zijn en zo de eenheid bevorderen.
Dit alles vanuit de wetenschap één in Christus te zijn is wat ons bindt meer is dan wat ons scheidt.

In het afgelopen jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom de oecumene. Besloten is dat Klarenbeek, Voorst en Wilp ook op oecumenische gebied gaan samenwerken. Een aantal factoren spelen hierbij een rol:
De Rooms Katholieke kerken in Bussloo en Klarenbeek zijn niet meer in gebruik voor reguliere vieringen.
De Protestantse kerken werkten de afgelopen jaren steeds meer samen.
Van beide kanten, zowel Rooms Katholiek als Protestants, is er de wens en het verlangen om door te gaan met de oecumenische samenwerking zoals die er in de verschillende dorpen was.  

Daarom zijn de oecumenische stuurgroepen/pastoraatgroepen uit Klarenbeek en die van Bussloo-Voorst-Wilp samengevoegd. Vanuit deze samenwerking wordt er nu 2 maal per jaar een oecumenische viering gehouden. Deze diensten zullen plaatsvinden in januari en juni.
 
Voor 2016
26 juni             Gezamenlijke oecumenische viering in Klarenbeek
 
Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals de vastenmaaltijd en de Kermisdienst in Klarenbeek. Hierbij is iedereen welkom.
 
Voor alle oecumenische activiteiten en vieringen geldt:
houd de kerkbladen in de gaten!

 

 
 
terug