Geschiedenis Geschiedenis

De oorsprong van het kerkgebouw aan de Woudweg te Klarenbeek dateert uit 1862.
In het gebouw “Bethlehem”, zoals het gebouw destijds genoemd werd, werden kerkdiensten gehouden onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Beekbergen. Het gebouw had een lengte van vijf traveeën, waarvan de voorste twee een woning omvatten voor de toenmalige evangelist. Binnen de andere drie was de kerkzaal met een ingang aan de zijgevel.


Door de jaren heen is het kerkgebouw uitgebreid en veranderd.
In 1934 is de uitbouw aan de achterzijde omgebouwd tot catechisatielokaal. In hetzelfde jaar werd ook het verenigingsgebouw naast de kerk gebouwd. Het was toen nog een bescheiden rechthoekig gebouwtje met de ingang aan de kant van Woudweg.

De grootste verandering heeft plaatsgevonden tussen 1949 en 1952.
Klarenbeek was in 1948 een zelfstandige Hervormde Gemeente geworden.

In 1949 werd de predikantenwoning gebouwd, zodat de kerkzaal kon worden vergroot door de ingebouwde woning bij de zaal aan te trekken. De ingang werd verplaatst naar de voorgevel aan de kant van de Woudweg. Het pleisterwerk van deze voorgevel werd vervangen door metselwerk en op het dak werd een dakruiter, het torentje, geplaatst met een koperen spits. In deze tijd werd ook het verenigingsgebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel, die haaks op het bestaande gedeelte werd gezet.

Aan de westkant van Ons Gebouw is nog metselwerk te zien, dat vergelijkbaar is met het metselwerk in de voorgevel van de kerk. Ook staat op het dak een koperen dakje, dat bijpassend is bij de dakruiter van de kerk.

De pastorie, de kerk en Ons Gebouw vormen samen met de naastgelegen woning een markant geheel aan de Woudweg. De rode beuk en het plantsoen zorgen voor een idyllische sfeer in het landschap aan de rand van het dorp.

 

 

terug