Het pastoraal werk, vorming en toerusting Het pastoraal werk, vorming en toerusting
Binnen onze gemeente wordt het ‘omzien naar elkaar’ gezien als een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn; de betrokkenheid op God en op elkaar is als een vanzelfsprekendheid met elkaar verweven.
De contacten worden onderhouden door mensen persoonlijk thuis te bezoeken of door elkaar te ontmoeten in gespreksgroepjes.
  
In onze gemeente wordt het bezoekwerk gedaan door de predikant, de pastorale ouderling, de jeugdouderling en door bezoekmedewerkers.
Zij willen er zijn voor de mensen en zoeken samen met hen naar verheldering van hun situatie en begeleiding op de levensweg.
 
Contactpersonen pastoraat
Ds. Y.E. van Neck-Pors                         
055-301 25 50

G.J. Burgwal-Slijkhuis, ouderling          
055-301 14 73
terug