Helpende Handen Klarenbeekse Vrijwilligers Dienst Helpende Handen Klarenbeekse Vrijwilligers Dienst
Een hulpdienst door Klarenbekers voor Klarenbekers die om verschillende redenen een helpende hand nodig hebben. Hulp waarvoor geen professionele hulp mogelijk is, want het is niet de bedoeling een baan in de weg te staan. De vrijwilligers kunnen onder andere ondersteunen bij vervoer, opvang en de boodschappen. Zo kan iedereen op eenvoudige wijze iets moois betekenen voor anderen, want zonder elkaar is iedereen alleen.


Helpende Handen kent de volgende onderdelen:
 
Vervoersdienst
Van vrijwillig vervoer kan gebruik gemaakt worden voor bijvoorbeeld vervoer naar de huisarts, de kapper, of een bezoek aan soos. Bij een medisch bezoek brengt de vrijwilliger de persoon indien nodig naar de wachtkamer, maar gaat niet mee naar het consult. De hulpvrager betaalt hierbij de onkostenvergoeding voor de gereden kilometers.
 
Opvangservice
Opvangservice kan ingezet worden om de mantelzorger te ontlasten bij de zorg voor een familielid die (tijdelijk) hulpbehoevend is. Een vrijwilliger kan de zorg op een aantal momenten (tijdelijk) van de mantelzorger overnemen zodat deze even tijd voor zichzelf heeft.
 
Boodschappendienst
Voor Klarenbekers die (tijdelijk) niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen is het ook mogelijk hulp te krijgen van een vrijwilliger om samen boodschappen te doen. Indien hierbij gebruik gemaakt wordt van een auto wordt ook hierbij een onkostenvergoeding berekend voor de gereden kilometers.
 
Klusservice
Bij de klusservice kan men terecht voor kleine klusjes in en om huis, zoals het ophangen van een lamp of schilderijtje en het sneeuwvrij maken van de stoep in de winter. Kortom, klusjes die voor een professional te klein zijn. Uiteraard zijn hierbij eventuele materiaalkosten voor  rekening van de hulpvrager.

Voor alle diensten geldt de voorwaarde dat men binnen het eigen netwerk geen mensen heeft die kunnen helpen. Alle binnenkomende hulpaanvragen worden beoordeeld door een coördinator die vervolgens op zoek gaat naar een geschikte vrijwilliger.
 
Incidentele activiteiten
Ook vrijwilligers die af en toe ingezet willen worden bij incidentele activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandelen met mensen in een rolstoel, mensen begeleiden tijdens een uitje naar bijvoorbeeld een tuincentrum of meehelpen met een verwendag voor ouderen, kunnen zich melden.

“Helpende Handen” draait onder de vlag van De Kap uit Apeldoorn, waardoor er van bepaalde voorzieningen gebruik kan worden gemaakt  en de vrijwilligers verzekerd zijn.

Vrijwilligerslijst
Het is nu zaak een lijst van vrijwilligers samen te stellen, jong of oud, iedereen is welkom!  Dus mocht u zich als vrijwilliger in willen zetten bij de vervoers- en/of boodschappendienst, opvang- en/of klusservice, de inloopochtenden en/of incidentele activiteiten laat het dan weten. U ontvangt dan een aanmeldformulier waarop u kunt aangeven voor welke werkzaamheden u benaderd kunt worden, hoe vaak en wanneer. Want ook als u zich niet structureel kunt of wilt inzetten, maar af en toe een helpende hand kunt bieden, bent u van harte welkom.  

Voor meer informatie over "Helpende Handen", de Klarenbeekse Vrijwillige Hulpdienst en/of voor een aanmeldformulier om vrijwilliger te worden kunt u contact opnemen via e-mail: of telefonisch via 06-12 26 00 21. Bij geen gehoor wel graag de voicemail inspreken.
 
terug