Hedendaags interieur Hedendaags interieurHedendaags interieur
 
In nauwe samenwerking met Pim van Dijk Designs is in 2011 het interieur geheel vernieuwd.
 
Bij de renovatie hebben de volgende (hoofd)zaken een belangrijke rol gespeeld:
 
De kleurstelling (plafond blauw, vloer: bruintinten en muren: wit en taupe) is gekozen op basis van hemel- en aardekleuren, vanouds veel gebruikt in (boerderij)kerken.
Bij de keuze en opstelling van het meubilair is uitgegaan van de gedachte dat vanaf de stoel er duidelijk zicht dient te zijn op het liturgisch meubilair.
 
Het liturgisch meubilair:  
Het doopvont, de tafel en de lezenaar staan zodanig opgesteld, dat zij de as vormen van het geheel.

Het doopvont staat bij de in-/uitgang en herinnert ons bij binnenkomst en uitgaan aan onze doop en de betekenis daarvan.
De tafel is de centrale plek waar de maaltijd gevierd wordt, waar aandacht is voor elkaar, de gebeden, de voorbeden worden bij de tafel uitgesproken en de offerande wordt erop neergelegd. Bij de tafel gaat het dus om de gemeenschap met elkaar, dicht bij en ver weg.
De lezenaar is er voor het woord, dus voor de lezingen en de preek. Hier gaat het dus om de gemeenschap met God.

De ronde vormen, die in de hele kerkzaal te zien zijn, zoals onderbouw orgelfront, boogramen, ronde muur gedachtenishoek, rond patroon in de vloer, is doorgezet in de opstelling van het meubilair. De stoelen staan geplaatst op het lichte deel van de vloer. Rondom is de vloer donker gekleurd als teken van de gerichtheid op de wereld (architectuur).
 
Met deze opstelling van de stoelen is tevens een intiemere sfeer ontstaan, méér dan met de banken mogelijk was geweest.


 

terug