Werelddiaconaat - 3 februari 2019

Ik maak bekend: er begint een nieuwe tijd! Deze tekst uit het evangelie (blijde boodschap) volgens Lucas stond op deze zondag centraal.

Een nieuw begin.. als er bij een voetbalclub een nieuwe trainer binnenkomt.
Een nieuw begin.. als er op de werkvloer een nieuwe manager komt en de grote lijnen uitzet. Hoe belangrijk is het dan ook om je oor te luisteren te leggen bij degenen die al langer binnen het bedrijf werkzaam zijn!

En.. een nieuw begin voor de kinderen in India.. die onder andere met hulp van de DHAN Foundation in India naar school kunnen..
Tijdens de preek ontcijferden Bas en Daan de moeilijke letters uit India.. Kijk maar op de foto..!
Er stond in het Tamil: ‘Ik ga naar school’!

De dienst kende een laagdrempelige en interactieve insteek. Ds. Bert Fockens had uit Terheijden, waar hij naast zijn werk in de protestantse gemeente een groot deel van zijn tijd werkt met mensen met een verstandelijke beperking, gemakkelijk te zingen liederen meegenomen.
De sfeer was open en toegankelijk! De boodschap geloofwaardig!
En zelf kunnen we hierin ook stappen zetten, leren van anderen of meebuigen: Onthoud het maar: ‘Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd!’

 

Bekijk alle foto's
 
Eerste Kerstdag - 25 december 2018

Bekijk alle foto's
 
Kerstavond - 24 december 2018

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt - 15 december 2018

Bekijk alle foto's
 
Werelddiaconaat met aandacht voor Stichting Vrienden van Dhan - 14 oktober 2018

De zonddag voor het Werelddiaconaat stond dit keer in het teken van het diaconale project: stichting Vrienden van DHAN. Aan het begin van de dienst werd het lichtritueel uitgevoerd waarbij vijf kaarsjes werden aangestoken. 

Voorafgaand aan de collecte gaf Diny Fockens (gehuld in Indiase kledij), uitleg over het werk van DHAN in India. Twee Indiase kinderen kregen een naam en een gezicht. Balamurugan (een jongen) en Pothumponnu (een meisje) zijn twee van de vele kinderen die hulp krijgen van DHAN. 

Na afloop van de dienst was er koffie en thee met lekkernijen, die verkocht werden om extra geld te genereren voor het project. Daarnaast konden ook Indiase artikelen worden gekocht. 

Bekijk alle foto's
 
Buurtkerkdienst - 7 oktober 2018

Voorafgaand aan de buurtkerkdienst op zondag 7 oktober hebben we een avond bij elkaar gezeten met een aantal bewoners van De Elizabeth Hoeve, Boterbloem, Klaproos en Duizendblad. ‘Mensen van een nieuw begin’ waren het.. want deze straten zijn nog relatief kort aanwezig in Klarenbeek.
Deze dienst kreeg vorm rondom de lezing uit Genesis, waarin God een verbond sluit met Noach. God wilde opnieuw beginnen met mensen! Het teken van dit verbond is de regenboog.
Het was een mooi gegeven om mee te gaan werken in deze dienst.
Liederen werden door de bewoners van bovengenoemde straten bij het thema gezocht. En de dienst kreeg vorm rondom een drietal gedichten.

Een kleed (eigenlijk een sprei) in regenboog kleuren op de Avondmaalstafel viel onmiddellijk op. Deze sprei was gehaakt door Gerrie Scherpenzeel voor kleindochter Sara. Sara maakte ook een tekening van de regenboog voor de voorkant van de liturgie.
De regenboog met zijn mooie kleuren kwam zo op meerdere plekken terug in en rondom deze dienst, zelfs als mooie regenboogvoile boven het kruis in de nis voorin de kerk.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.                                              
 

Bekijk alle foto's
 
Startzondag - 30 september 2018

Je bent een kei! Dat was het thema van de startzondag die plaatsvond op zondag 30 september. En als streekgemeente vierden we deze zondag natuurlijk in de gezamenlijkheid.
Ter introductie schreven we allemaal op wie voor ons een voorbeeld in geloof is (geweest). Dat deden we op een velletje ‘post it’ en al die velletjes werden door de kinderen opgehaald en bij de twaalf stenen op de avondmaalstafel geplakt.
We lazen deze zondag uit het Bijbelboek Jozua. In het gedeelte wat gelezen werd (Jozua 4) worden stenen als gedenktekens opgericht.
Pastor Jolanda Aantjes gaf in haar woorden vooral mee op welke manier wij omgaan met de verhalen uit de Bijbel. Vertellen wij die verhalen nog door aan de volgende generaties..? Dus aan kinderen of jongeren..? En ook hoe w aardevol het kan zijn om ervaringen die u/jij met God hebt (gehad) door te geven..!

Ook de jongeren van Solid presenteerden zich op enthousiaste wijze middels een kort filmpje, waarin zij vooral aangaven hoe leuk het is om naar Solid te komen. En graag willen op deze plek ook even Jelle in het zonnetje zetten die voor deze viering weer een prachtige powerpoint in elkaar geknutseld heeft! Dank je wel, Jelle!
Aan het einde van de viering kreeg iedereen een kei mee naar huis.
Een kei: allemaal verschillend, zoals wij mensen allemaal uniek zijn.
Een steen om ons te blijven herinneren aan de positieve boodschap die ons deze zondag bereikte!

Na de viering was er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee of limonade met een KANJER (stroopwafel) erbij!
Ouders van kinderen kregen vervolgens uitleg over de nieuwe kindernevendienst plus die voortaan in gezamenlijkheid plaatsvindt.
En de kinderen..? Die konden even heerlijk hun energie kwijt op het springkussen of spelen met de aanwezige spelletjes, buiten in de zon! 

Bekijk alle foto's
 
Jubileum Willem Capel - 2 september 2018

Vandaag vierden we het jubileum van Willem Capel.
Hij is ruim 12,5 jaar organist.

Bekijk alle foto's
 
Gezinsdienst - 1 juli 2018

Bekijk alle foto's
 
Uitstapje Kidzkring - 10 juni 2018

Met z’n achten vertrokken we op zondag 10 juni om 9.30 uur naar Dieren. Om daar een bezoek te brengen aan de meest ongewone speeltuin van Nederland: De Spelerij. Eigenlijk is het meer een doe-tuin, waar je door samen te werken de meest fantasievolle toestellen in beweging brengt… zoals fietsen en draaiend een hele grote knikkerbaan met echte ballen in beweging brengen of je zelf voort trekken in bootjes van kruiwagenbakken.

In De Uitvinderij maak je zelf de mooiste kunstwerken.. zoals naamplaatjes, spatschilderijen, bootjes of andere kunstwerken van piepschuim.
Van al dat spelen en knutselen krijg je natuurlijk enorme trek. Geen punt, want bij De Spelerij kun je je eigen broodjes bakken en vullen met abrikozenjam, vruchtenhagel of gewone hagelslag.

De middag sloten we af bij de fontein… en wie nog niet nat was.. werd het nu natuurlijk wel!

Jochem, Jordy, Sanne, Shelina en Silke.. we hebben genoten van jullie enthousiasme! Het was een supergezellige dag! Dank jullie wel!!
 
 

Bekijk alle foto's
 
Bingo Jeugdkerk Klarenbeek - 3 juni 2018

Een jaarlijkse terugkerend gebeuren. De traditionele bingo aan het einde van het seizoen. De cijfertjes rollen, de jongeren strepen en voor wie er BINGO heeft is er een klein prijsje! Ook is er natuurlijk wat te smikkelen aanwezig.
Het was weer een gezellige ochtend op zondag 3 juni!

Bekijk alle foto's
 
Paasontbijt/-dienst Eerste Paasdag - 1 april 2018

Bekijk alle foto's
 
Gezinsdienst Palmpasen - 25 maart 2018

Bekijk alle foto's
 
Palmpasenknutselmiddag - 24 maart 2018

Bekijk alle foto's
 
Jongerendienst - 4 maart 2018

Je thuis voelen.. dat was het thema van de jongerendienst op 4 maart.
Welk woord komt bij je op als je aan thuis denkt..?
Lisette en Lieke vroegen aan degenen die deze zondag aanwezig waren om een korte reactie of een woord op een vel karton te schrijven.
De reacties waren divers: jezelf kunnen zijn, chocomel, warme sokken, schapen, onvoorwaardelijke liefde, geborgenheid, gezelligheid..
Later in de kerkdienst werd dit natuurlijk nog even aangestipt.

We luisterden naar het bekende lied van René Froger: ‘Een eigen huis.. een plek onder de zon..’!
En we zongen liederen waarin het woordje ‘huis’ centraal stond.

Aan het einde van de preek zei ds. Marrit Bassa: ‘en  nu ga ik er maar even lekker bij zitten.. want ik voel mij hier best wel thuis!’

Nu wij vertrekken, vragen wij God:
ga ook vandaag met ons mee.
Geef ons uw zegen bij wat we doen
dat wij hier thuis
kunnen komen - bij elkaar.

Bekijk alle foto's
 
NL Doet - 10 maart 2018

Met z’n tienen lieten we op zaterdag 10 maart onze handen wapperen in en om de Geode in Apeldoorn. De Geode is een kleinschalige woonplek voor overwegend jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking.. en daar wordt het erg gewaardeerd als vrijwilligers zich in willen zetten.

Ramen wassen, schuurtjes schoonmaken, fietsen poetsen, onkruid met wortel en al uit de paden trekken en tussen klinkers verwijderen.. bladeren opvegen, de badkamer een sopbeurt geven.. er werd hard gewerkt door 5 jongeren en een aantal volwassenen!

Rond een uur of twaalf kon er nog even een halfuurtje gewandeld worden met een 5-tal bewoners van de Geode. Het was heerlijk weer.. een voorjaarzonnetje was van de partij… en dus iedereen blij! smiley

Daarna nog gezellig lunchen met z’n allen in het keukengedeelte van de Geode.. en toen weer naar Klarenbeek, Voorst en Wilp terug!

Anne, Leon, Manon, Maud, Sanne, Coby, Elisa, Jet Tonnie.. ENORM BEDANKT!!!

Bekijk alle foto's
 
Kerstviering 25 december 2017

Vanmorgen werd Kerst gevierd met medewerking van kinderen van de Kidzkring en jongeren van de jeugdkerk.

Het was een geslaagde viering!

Ten slotte zien we op Kerstavond en op Eerste Kerstdag een mooi bloemstuk in wit. Omringd door een krans van stro. Wit is de kleur van helderheid, zuiverheid, onschuld en vrede. Daarom is de liturgische kleur met Kerst ook wit.
We vieren immers de geboorte van Jezus. Een klein kind kwam hier op aarde en werd geboren in een stal…
 
Jochem Capel mocht de kaarsen aansteken.

Ik steek het grote licht hier aan,
het licht dat straalt echt overal.
want de Redder van de wereld
is nu geboren in een stal.
 

Bekijk alle foto's
 
Kerstavonddienst - 24 december 2017

Kerstavond werd gevierd met medewerking van Muziekvereniging Klarenbeek.

Ten slotte zien we op Kerstavond en op Eerste Kerstdag een mooi bloemstuk in wit. Omringd door een krans van stro. Wit is de kleur van helderheid, zuiverheid, onschuld en vrede. Daarom is de liturgische kleur met Kerst ook wit.
We vieren immers de geboorte van Jezus. Een klein kind kwam hier op aarde en werd geboren in een stal…
 
Shelina steekt de vier Adventskaarsen aan:
 
Ik steek het vierde kaarsje aan,
een lichtje van een vrij bestaan
waar je zonder angst kunt leven
geniet van eigen wijn en graan.
 

Bekijk alle foto's
 
Kaarsen van partnergemeente Seehausen - 24 december 2017

Herman en Diana Hofmeijer zijn samen met Jokelien Harmsen een aantal weken geleden naar de partnergemeente Seehausen geweest en hebben hier een goede tijd gehad.

Zij kregen 3 kaarsen mee voor Klarenbeek, Voorst en Wilp. Deze werden tijdens de Vierde Advent, welke gezamenlijk in Klarenbeek werd gevierd, aangestoken.

Alle 3 gemeentes kregen een kaars mee om in hun eigen kerk te zetten.

Bekijk alle foto's
 
Vierde Advent - 24 december 2017

Vandaag mochten alle 4 kaarsen aangestoken worden door Shelina.

Tekst bij het aansteken van de kaarsen
Ik steek het vierde kaarsje aan,
een lichtje van een vrij bestaan
waar je zonder angst kunt leven
geniet van eigen wijn en graan.

Uitleg bij het Adventsstuk
Op de vierde Adventszondag zien we de kleur geel van licht en bescherming. Het pad van stenen symboliseert dat de weg naar het licht open is. Het geopende slot op dit pad wil dat benadrukken.

Bekijk alle foto's
 
Derde Advent - 17 december 2017

Vandaag vierden we Derde Advent en mocht Silke Wilbrink de kaarsen aansteken.

Tekst bij het aansteken van de kaarsen
Ik steek het derde kaarsje aan,
een lichtje in het dorre land
waar rivieren juichend stromen
en rozen bloeien in het zand.

Uitleg bij het Adventsstuk
Op zondag 17 december brandt de derde kaars in het hart, in het midden van de rode ster. En we zien oranje accenten (sinaasappel, mandarijnen en oranje bloemen). Oranje is de kleur van bloei, van op weg gaan, van levenskracht en vrucht dragen.
God gaat ons hierin voor!
En dan is het zelf mogelijk dat er bloemen bloeien in de woestijn!!

Bekijk alle foto's
 
Tweede Advent - 10 december 2017

Vandaag vierden we Tweede Advent.
Jordy Hendriks mocht de kaarsen aansteken.

Tekst bij het aansteken van de kaarsen
Ik steek het tweede kaarsje aan,
een lichtje als een vonk van vuur
dat gereedschap maakt van wapens
en vrede brengt van lange duur.

Uitleg bij het Adventsstuk
Elke zondag zien we de grote rode ster, gemaakt van takken. Daarvoor de 4 kaarsen van Advent. Bedoeld als lichtpunt(en) in de duisternis! De ster staat op paarse voile stof. Paars is de kleur die bij de Adventstijd hoort. Er zijn groene accenten toegevoegd (groene stof, druiven). De kleur groen is de kleur van nieuw leven, een toekomst vol vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping! Er is hoop!!

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt - 9 december 2017

We kunnen terug kijken op een geslaagde kerstmarkt!

Bekijk alle foto's
 
Kerstmarkt - voorbereidingen

Er zijn al veel mensen heel creatief bezig geweest met de voorbereidingen van de kerstmarkt. Bedankt hiervoor!

Bekijk alle foto's