Diaconaal werk Diaconaal werk
De diaconie van onze gemeente werkt in nauwe samenwerking met de diaconieën van Voorst en Wilp.
Met uitzondering van het plaatselijke diaconale werk kunnen diaconale projecten en donaties gezamenlijk worden gerealiseerd. 
Plaatselijk is er aandacht voor de noodzaak van individuele hulp.
Er is een goede samenwerking met de R.K. Werkgroep Caritas voor dorpsbrede projecten. Ook worden de initiatieven, die gericht zijn op sociale verbinding, maar in het dorp langs andere wegen genomen worden, met belangstelling gevolgd.
 
Contactpersoon diaconie
R.M. Plante, diaken     
055-301 16 03 of 06-51 29 90 41


 
terug